Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
 
Jalostaminen ja kasvattaminen kulkevat käsi kädessä. Jalostamisella tarkoitetaan rodussa toivottujen ominaisuuksien parantamista. Kasvattamisella lähinnä rodun määrän lisäämistä. 
Jotta kooikerhondjein geenipohjaa saisi pidettyä mahdollisimman laajana tässä perimältään suppeassa jälleenluodussa rodussa, on kohtalaisen suurta ulkomuodollista variaatiota sallittu. Jalostuksessa päähuomio kiinnitetään perinnöllisten sairauksien ehkäisyyn, koiran luonteeseen ja rakenteeseen sekä rotutyyppiin että käyttöominaisuuksiin.
 
Arkuus ja varautuneisuus vieraita kohtaan
Kooikerhondjeissa on edelleen perimässään selvästi enemmän luonnonvaraisen koiraeläimen luontaista arkuutta uusia ja vieraita asioita ja ilmiöitä kohtaan, kuin monella muulla pitkään jalostetulla spanielirodulla. Jalostustyössä tähän luonnollisesti panostetaan, mutta tie on pitkä näin alkukantaisen ominaisuuden kanssa.
Jotta keskiverto kooikerhondjesta saisi avoimen ja toimivan yksilön sen sosiaalistamiseen täytyy panostaa, kärsivällisesti totuttaen sitä kaikenlaisiin uusiin asioihin, ääniin, tilanteisiin ja ihmisiin.
Kooikerhondje painaa luonnonvaraisen eläimen tavoin tarkkaan mieleensä epämiellyttävät tai uhkaavat kokemukset ja välttää niitä jatkossa. Tämä on tarkoituksenmukaista luonnossa, mutta kesykoiralla erittäin rasittava piirre. Näyttelyssä usein jopa hylkäävä ominaisuus.
 
MUUT JALOSTUKSEN OHJEET JA IKÄRAJAT   (Joku tiedoista saattaa olla muuttunut)
1. Astutusikä ja terveydentila
Sekä nartun että uroksen tulee olla terveitä ja hyvässä kunnossa
Astutushetkellä uroksen tulisi olla vähintään 18 kk ja nartun vähintään 22 kk ikäinen. Astutushetkellä aiemminkin synnyttäneen nartun ei tulisi olla täyttänyt vielä 9 vuotta, ensisynnyttäjän tulisi olla enintään 5 vuoden ikäinen.
           
2. Astutusmäärä/pentuemäärä
Yhden koiran jälkeläisten osuus syntyneistä pennuista ei tulisi olla yli 10 %:n kahtena edellisenä vuonna syntyneistä pennuista tai yli 5%:n viitenä peräkkäisenä vuonna syntyneistä. 
Yhdelle koiralle suositellaan enintään 2 pentuetta tai 8 pentua, kunnes ensimmäinen pentue on 18 kk ikäinen. Näin kasvattaja saa enemmän tietoa sekä jalostusyksilön että jälkeläisten terveydestä ja ominaisuuksista ennen kuin mahdollisesti jatkaa yksilön jalostuskäyttöä.
 
3. Uusintayhdistelmät
Samaa yhdistelmää ei tulisi uusia mikäli yhdistelmän edellisestä pentueesta on syntynyt 3 tai useampia pentuja.
 
4. Luonne/käyttäytyminen
On pyrittävä säilyttämään rodunomainen luonne, sellaisena kuin se Hollannin rotuyhdistyksen jalostusohjeissa määritellään. Jalostukseen käytettäviltä koirilta toivotaan, että:
- kaksi näyttelytuomaria on arvostellut koiran, kumpikaan ei ole huomauttanut koira ei-toivotusta käytöksestä
- 3-5 tuomaria on arvostellut koiran, enintään yksi on huomauttanut ei-toivotusta käytöksestä
- TAI  jalostustarkastuksessa on annettu hyväksyntä käyttäytymisestä.
Ei toivottua käyttäytymistä on:  - koira ei anna koskea itseensä,  - arka käytös esiintyessä,  - hyökkäävyys,  - pureminen,  - muu hylkäämiseen johtanut käytös, jonka osoituksena palkintosijan aleneminen T, HYL tai EVA.
Jos koiralla on arkielämää haittaava käytöshäiriö, tulee koiran jalostuskäyttöön suhtautua kriittisesti.
 
5. Näyttelytulokset
Jalostukseen käytettäviltä koirilta toivotaan näyttelystä kaksi tulosta EH tai sitä parempi, toinen tuloksista on saatu sen jälkeen, kun koira on täyttänyt 15 kk.
Perustelluista syistä puolto voidaan myöntää myös yhdistelmälle, joka ei kaikilta osin täytä ohjeiden vaatimuksia.
 
 JTO   Jalostuksen tavoiteohjelmassa lisää luettavaa jalostuksesta ja kooikerhondjein periytyvistä sairauksisa  (Lähde: Suomen Kooikerhondje ry ) SKh ry

 

©2020 Lucky Nana´s - suntuubi.com